Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

Napoleon I,
Napoleon Bonaparte (Buonaparte)
(ur. 1769 r., zm. 1821 r.)

Cesarz Francuzów 1804–18141815, król Włoch 1805–1814. Jeden z największych wodzów w historii świata.

Napoleon urodził się 15 VIII 1769 r. w Ajaccio na Korsyce w wielodzietnej rodzinie tamtejszego adwokata Karola Marii Buonaparte. Kształcił się w szkole wojskowej w Brenne, a następnie w wyższej szkole artylerii w Paryżu, którą ukończył w 1786 r. w stopniu podporucznika.

Po wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 r. brał początkowo udział w walkach o wyzwolenie Korsyki spod panowania francuskiego, ale kiedy poróżnił się z korsykańskim przywódcą Paolim musiał wraz z rodziną uchodzić do Francji. Po przyjeździe do Paryża (w 1793 r.), Napoleon nawiązał kontakt z Robespierrem i wstąpił do francuskiej armii rewolucyjnej. Tego samego roku, jako kapitan artylerii, wyróżnił się podczas zdobywania zajętego przez Anglików silnie ufortyfikowanego Tulonu, za co został mianowany generałem brygady.

Po upadku jakobinów, z którymi był związany, Napoleon został wydalony z armii i uwięziony. Po przywróceniu do służby, stłumił w X 1795 r. zamieszki rojalistyczne w Paryżu, po czym objął dowództwo nad wojskami wewnętrznymi.

W 1796 r. Napoleon ożenił się z Józefiną de Beauharnais.

W latach 1796–97 walczył z I koalicją jako naczelny dowódca wojsk francuskich we Włoszech, gdzie odniósł szereg sukcesów militarnych i zmusił Austriaków do podpisania pokoju w Campo Formio (1797). 

W latach 1798–99 dowodził kampanią w Egipcie, opanował Aleksandrię i Kair, ale po klęsce floty francuskiej pod Abu Kir jego armia została odcięta od Europy. Na wieść o porażkach Francuzów z II koalicją pozostawił swe oddziały w Egipcie i w tajemnicy powrócił do Francji.

9 XI 1799 r. dokonał wojskowego zamachu stanu, obalił Dyrektoriat i przejął władzę jako pierwszy konsul, początkowo przyjmując ten tytuł na okres 10 lat.

Po zwycięskich dla Francuzów bitwach z Austriakami pod Marengo (VI 1800) i pod Hohenlinden (XII 1800), Napoleon zakończył wojnę z Austrią podpisaniem pokoju w Lunéville (II 1801), na mocy którego wojska austriackie musiały opuścić północne Włochy.

Układ pokojowy z Wielką Brytanią w Amiens (III 1802) zakończył wojnę Francji z II koalicją.

W polityce wewnętrznej Napoleon wprowadził szereg reform mających na celu wzmocnienie państwa francuskiego, zapewnienie stabilności rządów i obronę kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi. W 1801 r. zawarł konkordat i unormował stosunki z Kościołem katolickim. W VIII 1802 r. zmienił konstytucję, zapewniając sobie daleko idące uprawnienia. Postanowieniem senatu został ogłoszony konsulem dożywotnim. Napoleon zreorganizował i scentralizował administrację państwową, przeprowadził reformy gospodarcze, finansowe i prawne. Szkolnictwo, podobnie jak wiele innych dziedzin, podporządkował państwu. Dla wyróżnienia szczególnie zasłużonych dla Francji ustanowił Legię Honorową (1802). W 1804 r. wprowadził kodeks prawa cywilnego, od 1807 r. oficjalnie nazwany Kodeksem Napoleona. Zbiór ten wywarł wpływ na ustawodawstwo w innych krajach europejskich. Poza Francją, gdzie po wielu modyfikacjach obowiązuje do dziś, wprowadzony był m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, w zachodniej części Niemiec oraz na obszarze dawnego Królestwa Polskiego (ostatnie postanowienia Kodeksu Napoleona utraciły w Polsce moc w 1946 r.).

By jeszcze bardziej ugruntować swoją władzę, Napoleon koronował się na cesarza Francuzów, a uroczysta koronacja odbyła się 2 XII 1804 r. w Katedrze Notre Dame w Paryżu. W następnym roku (1805) koronował się także na króla Włoch.

W 1810 r. po rozwodzie z cesarzową Józefiną, poślubił Marię Ludwikę, córkę cesarza Austrii, z którą miał syna Napoleona II.


Cesarska koronacja Napoleona I i Józefiny
w katedrze Notre Damne 2 XII 1804 r.

W 1805 r. Napoleon walczył z III koalicją, w skład której wchodziły: Wielka Brytania,  Austria, Rosja, Szwecja i Królestwo Neapolu. Bonaparte, po zreorganizowaniu armii francuskiej, stanął na jej czele i ruszył przeciw Austrii. 20 X 1805 r. okrążył wojska austriackie pod Ulm i zmusił do kapitulacji. Dzień później (21 X) połączona armada francusko-hiszpańska została rozbita pod Trafalgarem przez brytyjską flotę admirała Nelsona i choć ten zginął w walce to zwycięstwo Brytyjczyków dało im panowanie na morzach świata. Tymczasem Wielka Armia Napoleona 13 XI wkroczyła do Wiednia, a  2 XII 1805 r. w tzw. bitwie trzech cesarzy pod Austerlitz (Sławkowo) odniosła wspaniałe zwycięstwo nad połączonymi siłami austriacko-rosyjskimi dowodzonymi przez Franciszka II i Aleksandra I. Po tej klęsce Austria wycofała się z wojny i 26 XII 1805 r. podpisała pokój w Preszburgu (Bratysława).


Napoleon I po bitwie pod Austerlitz

Po utworzeniu w VII 1806 r. sprzymierzonego z Napoleonem Związku Reńskiego, do IV koalicji antyfrancuskiej przystąpiły Prusy  i Saksonia. 14 X 1806 r. Wielka Armia dowodzona przez Napoleona i marszałka Davouta rozgromiła wojska prusko-saskie pod Jeną i Auerstädt. Armia Prus, jednego z europejskich mocarstw, została niemal unicestwiona. Największe twierdze pruskie zostały zajęte przez Francuzów, a 27 X Napoleon wkroczył do Berlina.

21 XI 1806 r. dekretem ogłosił blokadę kontynentalną Wielkiej Brytanii, zamierzając w ten sposób osłabić jej gospodarkę i zmusić do zawarcia pokoju. Zdawał sobie bowiem sprawę, że swego największego wroga nie pokona militarnie.

2 I 1807 r. Napoleon wjechał do Warszawy gdzie był witany z wielkim entuzjazmem. Polacy mieli nadzieję, że przy jego pomocy Polska stanie się na powrót państwem niepodległym. W pierwszej połowie 1807 r. wojska francuskie wraz z oddziałami polskimi wyzwoliły ziemie polskie zaboru pruskiego, jednakże Napoleon nie kwapił się, by tworzyć suwerenne państwo polskie.


Scena z bitwy pod Jeną

Działania wojenne z Rosją miały dla Napoleona pomyślny przebieg. Wprawdzie krwawa bitwa pod Iławą Pruską (8 II 1807) nie została rozstrzygnięta, ale wielkie zwycięstwo Francuzów pod Frydlandem (14 VI 1807) zmusiło cara Aleksandra I do podpisania pokoju. Podpisane w Tylży nad Niemnem traktaty pokojowe z Rosją (7 VII 1807) i Prusami (9 VII) zakończyły zwycięską dla Napoleona wojnę z IV koalicją. Z ziem odebranych Prusom (poza okręgiem białostockim, który otrzymała Rosja) utworzone zostało, podporządkowane Francji, Księstwo Warszawskie.

W tym czasie Napoleon I był u szczytu swej potęgi. Niemal cała Europa znalazła się pod jego wpływami. Na tronach państw zależnych osadzał swych braci i siostry, choć jak się okazało nadzieje, jakie Napoleon pokładał w rodzeństwie nie spełniły się.


Cesarz Napoleon I po bitwie pod Frydlandem

W V 1808 r. w Hiszpanii, gdzie na tronie Napoleon osadził swego brata Józefa, wybuchło powstanie przeciw rządom francuskim. W XI 1808 r. Napoleon osobiście interweniował w Hiszpanii, a towarzyszący mu oddział polskich szwoleżerów, pod dowództwem Jana Kozietulskiego, brawurowym atakiem zdobył broniony przez 13-tysięczną armię hiszpańskich powstańców wąwóz Somosierra, co otworzyło armii francuskiej drogę na Madryt. Walki w Hiszpanii trwały do 1814 r.

W 1809 r. przeciw Francji wystąpiła Austria, ale Napoleon w bitwie pod Wagram (5–6 VII) odniósł całkowite zwycięstwo nad wojskami austriackimi, w wyniku czego Księstwo Warszawskie powiększone zostało o ziemie trzeciego zaboru austriackiego. Wojnę zakończył pokój francusko-pruski zawarty 14 X 1809 r. w Schönbrunn.

Kres zwycięstw i potęgi Napoleona stanowiła nieudana wyprawa na Rosję (1812). Na czele 600-tysięcznej Wielkiej Armii, której ponad połowę stanowili Włosi, Polacy, Niemcy i Holendrzy, Napoleon wkroczył na terytorium rosyjskie 24 VI 1812 r. Od początku armia ta borykała się z utrudnieniami komunikacyjnymi i surowym klimatem, niesprzyjającym działaniom wojennym. Mimo zwycięstwa Napoleona nad armią rosyjską dowodzoną przez Kutuzowa pod Borodino (7 IX 1812), okupionego wielkimi stratami, oraz zajęcia Moskwy (14 IX), Wielka Armia znalazła się dużym niebezpieczeństwie – odizolowana i odcięta od zaopatrzenia. Napoleon liczył, że zmusi cara Aleksandra I do podpisania pokoju ale kiedy nadzieje te nie spełniły się (19 X 1812) rozpoczął się odwrót wojsk napoleońskich, podczas którego przez głód, zimno i ciągłe nękanie przez rosyjskie oddziały, Wielka Armia uległa niemal całkowitej zagładzie.


Napoleon pod Borodino

W dniach 16–19 X 1813 r. pod Lipskiem w Saksonii miała miejsce największa do tamtej pory bitwa w dziejach świata, niezwykle zaciekła i krwawa, zwana bitwą narodów. Przeciw nowo sformowanej armii francuskiej stanęły wojska: austriackie, pruskie, rosyjskie, szwedzkie i w końcowej fazie także saskie. Napoleonowi nie udało się rozbić sił koalicyjnych przed ich koncentracją, co zadecydowało o jego klęsce. Osłaniając odwrót zdziesiątkowanej armii napoleońskiej w ostatnich godzinach bitwy, zginął wódz polskich oddziałów i marszałek Francji – książę  Józef Poniatowski. Został ranny i utonął w czasie przeprawy przez Białą Elsterę.


Bitwa narodów pod Lipskiem

Po klęsce pod Lipskiem Napoleon bronił się już na terytorium Francji. Odniósł kilka zwycięstw, ale nie był w stanie ostatecznie pokonać swych przeciwników. Po kapitulacji Paryża (30 III 1814) Napoleon abdykował (6 IV) i został zesłany na Elbę, zachowując tytuł cesarski.


Napoleon I po abdykacji

W roku następnym podjął próbę odzyskania tronu i 1 III 1815 r. powrócił do Francji, rozpoczynając tzw. sto dni Napoleona. Po odzyskaniu panowania we Francji cesarz próbował porozumieć się ze zwycięskimi mocarstwami, ale te na wieść o jego powrocie zjednoczyły się. Następnie wojska brytyjskie i pruskie zadały Napoleonowi druzgocącą klęskę w bitwie pod Waterloo (18 VI 1815), kładąc ostatecznie kres władzy Napoleona Bonapartego, który abdykował powtórnie 22 VI 1815 r.


Napoleon pod Waterloo

Napoleon został wydany Brytyjczykom i jako jeniec wojenny został internowany na Wyspie Świętej Heleny, gdzie zmarł 5 V 1821 r. Jego zwłoki przewieziono w 1840 r. do Paryża i pochowano w kościele Inwalidów.

Napoleon I Bonaparte stoczył ok. 60 większych i mniejszych bitew, w których w większości odnosił zwycięstwa. Uważany jest za jednego z największych wodzów w historii ludzkości, jako doskonały strateg i taktyk był niedoścignionym mistrzem w manewrowaniu wielotysięcznymi masami wojska. Jako wódz troszczył się o swych żołnierzy, doceniał męstwo i nagradzał wyróżniających się w bitwach.

Mimo upadku Napoleona, a wraz z nim nadziei Polaków na rychłe odzyskanie niepodległości ojczyzny, legenda napoleońska i wspomnienia dokonań oręża polskiego pod jego dowództwem odegrały doniosłą rolę w dalszej walce o urzeczywistnienie tego marzenia, mobilizując naród polski do podejmowania czynów zbrojnych przeciw zaborcom.


Pomnik Napoleona w Cherbourgu


Legia Honorowa - najwyższe francuskie odznaczenie ustanowione
przez Napoleona w 1802 r.

WAŻNE DATY:

1795 (X)

objęcie przez Napoleona dowództwa nad wojskami wewnętrznymi Francji

1796–97

naczelne dowództwo nad wojskami francuskimi we Włoszech

1798–99

kampania w Egipcie

1799 (7 XI)

dokonanie przez Napoleona zamachu stanu, objęcie władzy na stanowisku pierwszego konsula

1801

austriacko-francuski pokój w Lunéville; zawarcie konkordatu

1804

wprowadzenie kodeksu prawa cywilnego (Kodeksu Napoleona)

1804 (2 XII)

koronacja Napoleona na cesarza Francuzów

1805

koronacja na króla Włoch

1805 (20 X)

zwycięstwo nad armią austriacką pod Ulm

1805 (21 X)

rozbicie armady francusko-hiszpańskiej przez flotę brytyjską pod Trafalgarem

1805 (2 XII)

rozbicie armii austriacko-rosyjskiej pod Austerlitz (bitwa trzech cesarzy)

1805 (26 XII) 

francusko-austriacki pokój w Preszburgu

1806 (VII) 

utworzenie przez Napoleona Związku Reńskiego

1806 (14 X) 

wielkie zwycięstwo wojsk napoleońskich nad armią prusko-saską pod Jeną i Auerstädt

1806 (XI)

ogłoszenie blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii

1807 (14 VI) 

zwycięstwo nad Rosjanami w bitwie pod Frydlandem

1807 (7 VII)

francusko-rosyjski traktat pokojowy w Tylży

1807 (9 VII)

francusko-pruski traktat pokojowy w Tylży – utworzenie Księstwa Warszawskiego

1808 (V)

początek antyfrancuskiego powstania w Hiszpanii

1809 (5–6 VII)

rozbicie przez Napoleona armii austriackiej pod Wagram

1809 (14 X)

pokój francusko-austriacki w Schönbrunn

1812 (24 VI)

początek kampanii Napoleona przeciw Rosji

1812 (7 IX)

bitwa pod Borodino

1812 (14 IX)

zajęcie przez Wielką Armię Moskwy

1812 (19 X)

początek odwrotu Napoleona

1813 (16–19 X)

klęska Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem

1814 (30 III)

kapitulacja Paryża

1814 (6 IV) 

abdykacja Napoleona

1815 (1 III)

powrót Napoleona do Francji z Elby, początek tzw. stu dni Napoleona

1815 (18 VI)

klęska Napoleona pod Waterloo

1815 (22 VI)

powtórna abdykacja Napoleona

1821 (5 V)

śmierć Napoleona na Wyspie Świętej Heleny
  

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia