Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

LITERATURA POLSKA

Wydarzenia historyczne i społeczne mające wpływ na kształt polskiego romantyzmu

1789–1794

Wielka Rewolucja Francuska.

1797–1815

wojny napoleońskie zakończone kongresem wiedeńskim, na którym ustalono nowy porządek w Europie. Polskę rozdarto ponownie na trzy części, przy czym utworzono tzw. Królestwo Kongresowe pod władaniem cara. Stało się ono terenem działania polskich patriotów i organizacji spiskowych.

1821

powstanie narodowowyzwoleńcze w Grecji.

1825

powstanie dekabrystów w Rosji.

1830

powstanie listopadowe i jego klęska. Fala Wielkiej Emigracji po upadku powstania.

1846

rewolucja krakowska pod wodzą Jakuba Szeli. Bunt chłopów przeciwko szlachcie, stłumiony, lecz znaczący w historii kraju.

1848

Wiosna Ludów, szereg wystąpień wyzwoleńczych w całej Europie.

1863

powstanie styczniowe i jego klęska.

 Trzy okresy romantyzmu polskiego

I.

1822–1830 – (faza początkowa) formowanie romantycznego programu, działalność A. Mickiewicza i J. Słowackiego; idea szlacheckiej rewolucji.

II.

1830–1848 – (faza szczytowa) największe osiągnięcia A. Mickiewicza, J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C.K. Norwida; odejście od założeń rewolucji szlacheckiej, duża rola ludu w walce o odzyskanie niepodległości; Wielka Emigracja, czyli masowy wyjazd polskiej inteligencji do Europy Zachodniej, w większości w obawie przed popowstańczymi restrykacjami.

III.

1848–1864 – (faza schyłkowa) ustaje działalność poetów emigracyjnych, pojawia się działalność epigonów (naśladowców), wzrasta rola literatury krajowej (A. Fredro).

Walka klasyków z romantykami (1818–1830)

Była to polemika na łamach prasy między młodym a starym pokoleniem na temat kształtu literatury. Początek sporowi dały rozprawy romantyków: Kazimierza Brodzińskiego O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiejMaurycego Mochnackiego O literaturze polskiej w wieku XIX oraz tekst klasyka Jana Śniadeckiego O pismach klasycznych i romantycznych.

Brodziński przyjął postawę kompromisową, łączył klasycyzm i romantyzm. Tworzył literaturę narodową, wyznawał patriotyzm oraz przedstawiał wyidealizowany, sielankowy obraz narodu. Mochnacki natomiast odrzucił sielankowość, żądał narodowości, głosił wolność artysty, podważał reguły klasycyzmu, popierał ludowość w literaturze. Był typowym romantykiem, podkreślał dużą rolę natchnienia, wyobraźni, przeżyć.  Natomiast Jan Śniadecki negował romantyków, krytykował powrót do średniowiecza i "fantastyczność" ich literatury.

ROMANTYCY:

utrzymywali, że klasykom obce i niezrozumiałe są wszystkie piękności romantyczne (niewinność, swoboda, prostota);

uważali zwolenników klasycyzmu za ludzi ograniczonych i zamkniętych na sztukę;

twierdzili, że to wszystko, co niepojęte przez rozum ludzki nie musi być od razu odrzucane i wręcz zakazywane w literaturze (do tłumaczenia różnych niepojętych zjawisk potrzebne jest właśnie natchnienie i swoboda wyobraźni);

twierdzili, że należy dostrzegać związki między ideałem a rzeczywistością, między światem fizycznym a metafizycznym.

KLASYCY:

uważali, że romantyzm jest szkodliwy, ponieważ nie trzyma się on żadnych reguł, a wręcz przeczy wszelkim prawidłom;

twierdzili, że takie elementy romantyzmu jak wspomnienia na temat dawnych obyczajów (czary, gusła) i zdarzeń narodowych są płodem spodlonego nieświadomością i zabobonem umysłu;

uważali romantyków za żałosnych głupców wierzących w upiory i wzbudzających litość.

Adam Mickiewicz
Juliusz Słowacki
Zygmunt Krasiński
Cyprian Kamil Norwid
Aleksander Fredro

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia