Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

SYNTEZA ROMANTYZMU

1. Świat jako jedność oparta na antynomiach

Rozum – uczucie

Faust, Cierpienia młodego Wertera Goethego: konflikt między uczuciem a rozumem

Oda do młodości Mickiewicza: konflikt klasyków z romantykami

Giaur Byrona: złamanie praw uczucia prowadzi do wielkich zbrodni

Kordian Słowackiego: samo uczucie nie pozwala zrealizować celu


Ludy – rządy

III cz. Dziadów: martyrologia narodu polskiego, ucisk ludzi przez carat

Pan Tadeusz Mickiewicza: rząd rosyjski gnębi lud podatkami

Kordian: krytyka przywódców powstania, konflikt ludu z caratem

Odpowiedź na "Psalmy przyszłości", Bogarodzica Słowackiego: konflikt ludu ze szlachtą

Nie-Boska komedia Krasińskiego: konflikt ludu i arystokracji


  Poezja – rzeczywistość
– Cierpienia młodego Wertera
– III i IV cz. Dziadów
Kordian
Nie-Boska komedia
Promethidion, Klaskaniem mając obrzękłe prawice Norwida

2. Typy bohaterów

Bajroniczny
Giaur (Giaur), Konrad Wallenrod (Konrad Wallenrod), Gustaw (IV cz. Dziadów)

– skłócony ze światem, buntuje się przeciw jego porządkowi
– tajemniczy
– kieruje się emocjami
– sensem jego życia jest miłość
– nie dba o dobra materialne
– cierpi, jest szalony, gwałtowny, dynamiczny
– skłonny do zbrodni
– egotyk, dyktator
– dumny

Werterowski
Werter (Cierpienia młodego Wertera), Albin (Śluby panieńskie)

marzyciel o wybujałej uczuciowości

melancholik

poetyzuje świat

altruista

zachwyca się naturą

buntuje się przeciw normom obyczajowym

pesymista z poczuciem bezcelowości, które często prowadzi go do samobójstwa

Faustowski
Faust (Faust)

– bohater ewolucyjny
– dąży do poznania prawdy
– skłócony ze światem
– irracjonalista
– zawsze osiąga swój cel
– typ naukowca

Polski
Konrad (III cz. Dziadów). Modyfikacją bohatera polskiego jest postać Jacka Soplicy. Zaprzeczeniem bohatera romantycznego jest Beniowski (Beniowski) i Gucio (Śluby panieńskie). U Norwida bohaterowie są artystami, poetami, ludźmi wybitnymi.

– poeta, samotnik, indywidualista
– patriota
– buntuje się przeciw Bogu
– rozdarty (w jego duszy toczy się walka dobra ze złem)
– przywódca – wieszcz
– jego losy kończą się tragicznie
– altruista
– bohater ewolujący

3. Wartości etyczne romantyzmu

patriotyzm, miłość do ojczyzny

heroizm

miłość, kult uczuciowości

walka o sprawiedliwość, o wolność uczuć (na zachodzie), o wolną ojczyznę (w Polsce); sprawiedliwość ludowa w balladach

przyjaźń

braterstwo ludu w walkach z despotyzmem

wiara, Bóg, religia

walka o indywidualizm

kult geniuszu

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia