Strona ofertowa Wydawnictw Edukacyjnych WIKING
Jesteś
gościem portalu
Strona główna portalu
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=621
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=440
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=110
http://www.wiking.com.pl/index.php?site=testy_gim_historia_roz_1
http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=348
http://www.wiking.edu.pl/sitemap.php
Powrót do poprzedniej stronyWersja do wydruku

FILOZOFIA

Filozofię doby romantyzmu charakteryzuje sprzeciw wobec haseł poprzedniej epoki, wszystkie oświeceniowe zapewnienia o racjonalnie funkcjonującym świecie zostały zakwestionowane. Metafizycznym charakterem wyróżniała się przede wszystkim odrzucająca realizm i empiryzm filozofia romantyzmu niemieckiego.

IMMANUEL KANT

Jeden z głównych przedstawicieli klasycznej filozofii niemieckiej, twórca idealizmu transcendentalnego. Według Kanta świat można spostrzegać jedynie subiektywnie – a więc obraz świata zależy od poznającego go podmiotu; do wrażeń zmysłowych człowiek dodaje wyobrażenia, idee uogólniające doświadczanie świata.

FRYDERYK SCHLEGEL

Schlegel porównywał tworzenie do aktu boskiej kreacji, a artystę do nadczłowieka, którego nie obowiązują żadne normy i prawa, gdyż podczas tworzenia wznosi się ponad rzeczywistość ziemską i dominuje nad dziełem i odbiorcą.

JAN GOTTLIEB FICHTE

Jego dzieło pt. Próba krytyki wszelkiego objawienia wyznacza moment przełomu stuleci, dając początek filozofii "pokantowskiej". Oscylowała ona w kierunku idealistycznej metafizyki, a za jedną z najważniejszych wartości filozof uważał wolność. Indywidualizm jednostki miał według niego ogromne znaczenie, a jej zdolności twórcze pozwalały równać się z Bogiem.

GEORG WILHELM FRYDERYK HEGEL

Niemiecki filozof, twórca klasycznego systemu idealistycznego. Według Hegla dzieje świata nie przebiegają przypadkowo, lecz stanowią celowe wcielanie się "ducha świata" w losy narodów.  


Podsumowując – filozofowie niemieccy głosili następujące postulaty:

w procesie poznawania świata należy posługiwać się wyobraźnią, przeczuciem, intuicją;

ducha należy postawić ponad materią w hierarchii wartości;

świat ma w rzeczywistości naturę duchową, materia jest sprawą drugorzędną;

za pomocą rozumu nie można zbadać świata;

poezja jest wyrazem geniuszu – elementem boskości w człowieku – wyobraźnia zaś najważniejszym czynnikiem sprawczym poezji.

powrót do początku strony

Geografia | Język Polski | Historia | Przyroda | Biologia